PODZIM 2020
PSALTER LUDWIGS DES DEUTSCHEN – 124. svazek edice CODICES SELECTI (ADEVA)
Vydavatelství ADEVA připravilo jako 124. svazek řady CODICES SELECTI faksimile karolínského žaltáře Ludvíka Němce.

Rukopis vznikl ve druhé čtvrtině 9. století v klášteře Saint-Omer a zřejmě jej objednal východofranský král Ludvík II. Němec (vládl v letech 843–876), vnuk Karla Velikého. Rukopis věnoval svému vnukovi Arnulfu Korutanskému († 899), kterého určil za svého nástupce. Originální manuskript se dnes nachází ve Státní knihovně v Berlíně (Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz).

Rukopis obsahuje 120 pergamenových listů o rozměrech 29,4 x 24,6 cm. Výzdobu tvoří přes dvě stovky zlatých bordur a četné velké, mistrovsky provedené iniciály. Na foliu 120r najdeme jedinou figurální miniaturu se scénou Ukřižování. U paty kříže je vyobrazena klečící nekorunovaná postava, kterou je zřejmě Arnulf Korutanský.

Výzdoba rukopisu je ovlivněna insulární knižní malbou. Je důkazem úzkých kontaktů a vztahů mezi karolínskými umělci a irsko-anglosaskými knižními malíři a písaři. ADEVA vydává faksimile v počtu 999 ručně číslovaných exemplářů.